Kontakt

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební

Ústav stavební ekonomiky a řízení

 

pracoviště: Rybkova 1, 7. patro

poštovní adresa: Veveří 95, 602 00 Brno

tel: +420 541 148 631

email: ekr@fce.vutbr.cz

 

IČO: 00216305

DIČ: CZ00216305