Výzkum

Pracovníci Ústavu stavební ekonomiky a řízení se zabývali či zabývají řešením následujících nejvýznamnějších výzkumných projektů či záměrů:

Školitelé se dále se svými doktorandy věnují širokému spektru témat spadajících pod obor Management stavebnictví v rámci specifického výzkumu probíhajícího na VUT na Fakultě stavební.

Více informací k projektům řešeným na Ústavu stavební ekonomiky a řízení naleznete zde.