Studentské soutěže

Dne 14. května 2024 se na Ústavu stavební ekonomiky a řízení uskutečnila již tradiční oborová studentská soutěž Cena Bohumila Puchýře ...
Fakultní kolo sekce Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb již tradiční studentské soutěže SVOČ se uskutečnilo 22. 4. 2024 na ...
Třetí ročník studentské soutěže Project Management Championship pořádané společností IPMA Young Crew v oblasti aplikace projektového řízení na reálných případových studiích ...
Dne 18. 4. 2024 proběl v prostorách Fakulty stavební ČVUT 24. ročník studentské soutěže Rozpočtujeme s Callidou, která byla obnovena po 5 ...
Dne 10. května 2023 se na Ústavu stavební ekonomiky a řízení uskutečnila již tradiční oborová studentská soutěž Cena Bohumila Puchýře ...

Přílohy