Konference

Ústav stavební ekonomiky a řízení pořádá ve spolupráci s Riga Technical University tradiční mezinárodní vědeckou konferenci People, Buildings and Environment 2020. Letošní 14. ročník se uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm a příspěvky budou publikovány ve sborníku indexovaném v databázi SCOPUS, vybrané články pak v časopisech indexovaných v databázích Web of Science a Scopus.

Více informací naleznete na stránkách konference. Těšíme se na Vaši účast!