Spolupráce s praxí

Ústav je odborným informačním místem problematiky ekonomiky a řízení procesů ve stavebnictví, zejména v oblastech hodnocení ekonomické efektivnosti investic, analýzy a řízení nákladů staveb, vyhodnocení výběrových řízení zakázek na stavební práce a dodávky, oceňování nemovitostí a rozpočtování ve stavebnictví. Jsme vyhledáváni odbornou veřejností jak ze soukromého tak veřejného sektoru pro zpracování odborných posouzení a studií, expertních a znaleckých posudků ve výše uvedených oblastech.

 

Spolupracujeme:

 

s firmami zabývajícími se tvorbou cenových databází

RTS, a.s.

ÚRS Praha, a.s.

Callida, s.r.o.

ASPE

 

se stavebními firmami

OHL ŽS, a.s.

Unistav, a.s.

Metrostav, a.s.

Kaláb-stavební firma, spol. s r.o.

 

s developerskými firmami

Properity, s.r.o.

Trikaya

A-Projekt

Global Trade Property, s.r.o.

 

s tvůrci metodických podkladů

Státní fond dopravní infrastruktury

Ředitelství silnic a dálnic ČR

eCBA, s.r.o.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

 

s investory

Magistrát města Brna

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Statní fond životního prostředí České republiky

Statní fond dopravní infrastruktury České republiky

VaK Pardubice

Městský úřad Nové Město na Moravě

 

s orgány veřejné moci

Policie České republiky

Soudy České republiky

Statní zastupitelství České republiky