Návštěvy na EKR

V první polovině června navštívili náš ústav kolegové z partnerských univerzit: Cracow University of Technology a Bydgoszcz University of Science ...
Na začátku dubna 2023 se uskutečnil na EKR mobilitní pobyt prof. Hrvoje Glavaše z University of Osijek. V rámci jeho ...
V průběhu měsíce září 2022 proběhl na půdě Ústavu stavební ekonomiky a řízení dvoudenní workshop k projektu Aktion "Life cycle ...
Na konci června 2022 navštívil Ústav stavební ekonomiky a řízení dr inż. Jarosław Górecki z partnerské Bydgoszcz University of Science ...
Dne 23.6.2022 proběhla online přednáška Assoc. Prof. Ivana Maroviće z University of Rijeka, Faculty of Civil Engineering na téma "Exploring ...