Návštěvy na EKR

V průběhu měsíce září 2022 proběhl na půdě Ústavu stavební ekonomiky a řízení dvoudenní workshop k projektu Aktion "Life cycle ...
Více ...
Na konci června 2022 navštívil Ústav stavební ekonomiky a řízení dr inż. Jarosław Górecki z partnerské Bydgoszcz University of Science ...
Více ...
Dne 23.6.2022 proběhla online přednáška Assoc. Prof. Ivana Maroviće z University of Rijeka, Faculty of Civil Engineering na téma "Exploring ...
Více ...
V průběhu měsíců září a října 2021 absolvoval dr. Michal Juszczyk z Cracow University of Technology (Polsko) odbornou stáž na ...
Více ...
Na přelomu dubna a května 2021 vstoupili do přednášek předmětů Základy podnikové ekonomiky a Investování vyučovaných Ústavem stavební ekonomiky a ...
Více ...