Výuka

Ústav stavební ekonomiky a řízení nabízí studentům široké spektrum předmětů v rámci studijních programů Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie, Městské inženýrství a Architektura pozemních staveb v českém a u vybraných předmětů také v anglickém jazyce. Ústav také na Fakultě stavební garantuje studijní obor Management stavebnictví. Zaměstanci ústavu se dále podílejí na výukových aktivitách Ústavu soudního inženýrství VUT a Fakulty architektury VUT. Kromě domácí výuky také intenzivně přednášejí na zahraničních partnerských univerzitách.

Zajišťované předměty se soustředí, mimo jiné, na oblasti řízení investičních projektů, projektového řízení, cen ve stavebnictví, řízení podniku, oceňování nemovitostí, facility managementu, řízení lidských zdrojů nebo financí a účetnictví. Obsah předmětů je průběžně aktualizován tak, aby reflektoval současné potřeby praxe a vybavil studenty co nejlépe pro jejich budoucí povolání.