Zahraniční spolupráce

„Do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail“. (Ralph Waldo Emerson)

Ústav stavební ekonomiky a řízení aktivně spolupracuje s mnoha zahraničními univerzitami: od atraktivního portugalského Porta na západě, přes artktické finské Oulu na severu a černomořskou rumunskou Constantu na východě až po historické řecké Atény na jihu Evropy. Tato spolupráce významně podporuje mobilitu akademických pracovníků i studentů. Podívejte se na seznam našich partnerů.

Díky aktivní účasti v různých programech (Erasmus+, Ceepus, Mobility MŠMT či  Norské Fondy) ústav úspěšně rozvíjí nejen svou pedagogickou činnost, ale také oblast vědecko-výzkumnou. Naši pracovníci pravidelně realizují přednáškové pobyty v zahraničí, řada článků v renomovaných časopisech vznikla právě ve spoluautorství s kolegy ze zahraničí. Každoročně k nám také přijíždějí pedagogové z partnerských univerzit, kteří vstupují do přednášek na naší fakultě a tím obohacují studenty o cenné zkušenosti ze zahraničí.