Výjezdy do zahraničí

Doc. Tomáš Hanák jako garant nové ERASMUS smlouvy se společně s kolegyní Ing. Evou Vítkovou zúčastnili týdenního výukového programu na ...
Ve dnech 25.- 27. 5. 2023 se v polském městečku Muszyna uskutečnil „3rd Polish – Czech – Slovak Meeting on ...
Na konci března navštívili doc. Tomáš Hanák a Ing. Petr Trtílek partnerskou Faculty of Civil Engineering and Arhitecture na Josip ...
V rámci mezinárodní meziuniverzitní spolupráce se konala v úterý dne 13.4.2021 od 13:30 hodin vyzvaná přednáška na téma „Náklady. Druhy ...
V rámci mobilitního programu CEEPUS se v termínu 12.-16. dubna 2021 uskutečníly přednášky pro studenty Faculty of Civil Engineering, University ...