O nás

Ústav stavební ekonomiky a řízení je garantem oboru Management stavebnictví studijního programu Stavební inženýrství, na kterém garantujeme výuku ve všech stupních studia (Bc., NMg. a DSP). V rámci všech ostatních studijních programů a oborů Fakulty stavební VUT zajišťujeme výuku vybraných odborných předmětů ekonomiky a řízení stavebnictví. V rámci celoživotního vzdělávání nabízíme krátkodobé specializované kurzy i vícesemestrální specializované studium.

Vytváříme týmy pro výzkum a vývoj týkající se technickoekonomických aspektů stavební činnosti, rozvoje území v oblasti staveních investic, řízení projektů z pohledu investora, řízení zakázek ve stavebních podnicích a projekčních kancelářích.ýstavby, řízení zakáze

V rámci výukové, výzkumné i odborné činnosti vyvíjíme spolupráci s praxí soukromého i veřejného sektoru nejen v České republice, ale významně rozvíjíme také zahraniční spolupráci.

Tvoříme tým odborníků, který poskytuje poradenskou a konzultační činnost v oblasti ekonomiky a řízení stavebnictví. Specializujeme se zejména na projektové řízení výstavbových projektů, hodnocení ekonomické efektivnosti investic, analýzu a řízení nákladů, vyhodnocení výběrových řízení, oceňování nemovitostí a rozpočtování stavebních děl.