Cyklus přednášek Young Contract Managers Certificate – JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA

Dne 20. února 2018 se uskutečnila závěrečná přednáška JUDr. Lukáše Klee, Ph.D., LL.M., MBA z cyklu Young Contract Managers Certificate v oblasti aplikace vzorů FIDIC. Studentům 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Management stavebnictví a studentům doktorského studijního programu oboru Management stavebnictví, kteří absolvovali celý cyklus přednášek, byly předány doc. Ing. Janou Korytárovou, Ph.D. a JUDr. Lukášem Klee, Ph.D., LL.M., MBA certifikáty. Koordinační činnost zabezpečovala Ing. Jana Nováková.

Program přednášek


Přílohy