Certifikáty Young Contract Managers Certificate na Ústavu stavební ekonomiky a řízení

V letním semestru 2024 se uskutečnil pod záštitou vedoucí Ústavu stavební ekonomiky a řízení prof. Ing. Jany Korytárové, Ph.D. v rámci předmětu Stavebně smluvní management (přednášející doc. Ing. JUDr. Zdeněk Dufek, Ph.D., proděkan FAST) již tradiční cyklus 4 přednášek Young Contract Managers Certificate týkající se aplikace vzorů FIDIC ve výstavbě. Odborným garantem celého kurzu byl JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA, uznávaný odborník na stavební smluvní právo, soudní znalec a rozhodce, lektor Školy FIDIC. Jednotlivé přednášky zabezpečili Mgr. Arnošt Táborský, projektový manažer společnosti Contract Management, a.s., Tomáš Opelka, ředitel oddělení služeb, Proconom Software, s.r.o., Ing. Ondřej Vaněček, ředitel společnosti Contract Management SK, s.r.o. a Ing. Ondřej Peták, projektový manažer společnosti Contract Management, a.s.

16 studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia studijního programu Stavební inženýrství – management stavebnictví, kteří absolvovali celý cyklus, obdrželi certifikáty Young Contract Managers Certificate, jimiž mohou v praxi osvědčit svoje vědomosti z oblasti stavebně smluvního managementu a projektového řízení staveb. Koordinační činnost zabezpečovala Ing. Jana Nováková.

Online přednáška Assoc. Prof. Ivana Maroviće

V rámci výuky předmětu BVA012 (Řízení jakosti) proběhne dne 21.11.2023 v čase 16:00 – 17:40 online přednáška Assoc. Prof. Ivana Maroviće z partnerské University of Rijeka na téma „Decision support concept in managing construction investments“.

Přednáška proběhne v prostředí Teams, odkaz na připojení zde.

Těšíme se na vaši účast!

 

 

Přednáška na téma řízení výstavby kampusu MUNI

Dne 22. března 2023 se uskutečnila v rámci výuky předmětu Projektové řízení staveb 2 přednáška vedoucího Investičního odboru rektorátu VUT pana Ing. Petra Marvana na téma Projektové řízení staveb a Kampus MUNI. V rámci přednášky byla též diskutována následující témata: zákon o zadávání veřejných zakázek, veřejné zakázky na stavební práce, zadání „na výkaz výměr“ a zadání „na výkon a funkci“.

 

Online přednášky expertů ze zahraničí v zimním semestru 2022

V průběhu zimního semestru proběhla série online přednášek expertů ze zahraničí. Ivan Marović z University of Rijeka, Carles Serrat z UPC BarcelonaTECH, Agnieszka Leśniak, Krzysztof Zima a Michal Juszczyk z Cracow University of Technology a Mario Galić z Oniversity of Osijek seznámili studenty oboru E s řadou zajímavých témat týkajících se např. problematiky BIM, FIDIC smluv, multikriteriálního rozhodování či údržby budov. Přednášky obohatily výuku v řadě předmětů vyučovaných v českém i anglickém jazyce.

Přednáška Ing. Jiřího Knapa na téma: „Facility management – modrní nástroj správy budov“

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně si vás dovoluje pozvat na odbornou přednášku „Facility management – moderní nástroj správy budov

Přednáší: Ing. Jiří Knap, prezident IFMA CZ

středa, 13. dubna, 10:00 – 11:30

posluchárna R229, budova Rybkova 1

Pozvánka v pdf

Přílohy

Keynote přednáška na „International Conference on Water Management and its Surroundings – Theoretical and Practical Aspects“

Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. byla požádána organizátory International Conference on Water Management and its Surroundings – Theoretical and Practical Aspects, kterou pořádala ve dnech 20. – 21. 5. 2021 Universita Of Warmia Mazury in Olstyn o key note přednášku. Paní docentka představila výzkumné a pedagogické zaměření ústavu i garantovaný obor Management stavebnictví a přednesla přednášku na téma Economic Efficiency of Public Investment Projects.

Cyklus přednášek Young Contract Managers Certificate 2019/2020

Dne 10. března 2020 se uskutečnila pod záštitou vedoucí ústavu doc. Ing. Jany Korytárové, Ph.D. závěrečná přednáška z cyklu Young Contract Managers Certificate týkající se aplikace vzorů FIDIC ve výstavbě. Přednášejícím byl pan JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA, uznávaný odborník na stavební smluvní právo, soudní znalec, lektor Školy FIDIC, rozhodce adjudikátor, tvořící mimo jiné také Zadávání, projektové řízení a smlouvy Koncepce BIM ČAS.

Studentům 1. ročníku navazujícího magisterského a doktorského studia studijního programu Stavební inženýrství v oboru Management stavebnictví, kteří absolvovali celý cyklus, byly předány doc. Ing. Janou Korytárovou, Ph.D. a JUDr. Lukášem Klee, Ph.D., LL.M., MBA,  certifikáty Young Contract Managers Certificate. Koordinační činnost zabezpečovala Ing. Jana Nováková a Bc. Anděla Švecová.

Cyklus přednášek Young Contract Managers Certificate – JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA

Dne 27. března 2019 se uskutečnila pod záštitou doc. Ing. Jany Korytárové, Ph.D., vedoucí ústavu, závěrečná přednáška JUDr. Lukáše Klee, Ph.D., LL.M., MBA z cyklu Young Contract Managers Certificate v oblasti aplikace vzorů FIDIC. Studentům 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Management stavebnictví a studentům doktorského studijního programu oboru Management stavebnictví, kteří absolvovali celý cyklus přednášek, byly předány JUDr. Lukášem Klee, Ph.D., LL.M., MBA a Ing. Zdeňkem Krejzou, Ph.D., zástupcem vedoucí ústavu, certifikáty. Koordinační činnost zabezpečovala Ing. Jana Nováková a Ing. Miloš Waldhans.