Vědecký workshop se zástupci FH Joanneum v rámci projektu Aktion

V průběhu měsíce září 2022 proběhl na půdě Ústavu stavební ekonomiky a řízení dvoudenní workshop k projektu Aktion „Life cycle cost modelling using 6D BIM in construction„. Společně se zástupci rakouského partnera z FH Joanneum byla diskutována problematika využití 6D BIM při stanovení nákladů životního cyklu staveb. Na realizovaný workshop naváže na začátku listopadu druhé setkání v rakouském Grazu.

 

Zahraniční experti ve výuce LS 2020/2021 na EKR

Na přelomu dubna a května 2021 vstoupili do přednášek předmětů Základy podnikové ekonomiky a Investování vyučovaných Ústavem stavební ekonomiky a řízení experti ze zahraničí. Agniezska Leśniak a Michal Juszczyk z Cracow University of Technology (Polsko) a Ivan Marović z University of Rijeka (Chorvatsko) prezentovali studentům studijního programu Stavební inženýrství a studijního programu Architektura a rozvoj sídel témata týkající se problematiky smluvních podmínek FIDIC, použití komplexní metody EVM pro sledování a řízení stavebního projektu a principů multikriteriálního hodnocení. Přednášky proběhly online formou v prostředí Teams a ZOOM a zúčastnilo se jich celkem více než 120 studentů.

 

Prosincové přednášky expertů ze zahraničí

V rámci rozvojového projektu, který podporuje zapojení zahraničních odborníků z akademické oblasti do vzdělávání na VUT, byly na Ústavu stavební ekonomiky a řízení v průběhu prosince 2020 realizovány přednášky kolegů z University of Rijeka a Cracow University of Technology na následující témata:

  • Basics of multi-criteria decision-making methods in civil engineering (Ivan Marović, University of Rijeka)
  • Project delivery methods (Krzysztof Zima, Cracow University of Technology)
  • Identification and prioritization of construction projects (Ivan Marović, University of Rijeka)
  • Earned Value method in construction projects (Michał Juszczyk, Cracow University of Technology)
  • Verification of the BIM model with the quantity take-off elements (Krzysztof Zima, Cracow University of Technology)
  • Agile Approach Basis in Project Management – Agile Principles and Methods (Diana Car-Pušić, University of Rijeka)
  • FIDIC contracts (Agnieszka Leśniak, Cracow University of Technology)

Další fotky budou doplněny po uskutečnění přednášek.

Pobyt doc. Michała Krzemińského na EKR

Doc. Michał Krzemiński přijel na náš ústav z partnerské Warsaw University of Technology, Division of Production Engineering and Construction Management. Během jeho týdenního pobytu byly vzájemně představeny aktivity obou vysokoškolských ústavů a proběhla plodná diskuse nad možnou užší spoluprací v oblasti vědy i pedagogiky.

Návštěva Dana a Mihaely Pericleanu na EKR

Na přelomu února a března 2018 navštívili náš ústav v rámci programu CEEPUS kolegové z partnerské Ovidius University of Constanta v Rumunsku. Součástí odborné náplně mobility Dana a Mihaely Pericleanu byla přednáška na téma „Rehabilitation techniques of existing buildings and patrimony buildings from Dobrogea region“.