Online přednáška Assoc. Prof. Ivana Maroviće

V rámci výuky předmětu BVA012 (Řízení jakosti) proběhne dne 21.11.2023 v čase 16:00 – 17:40 online přednáška Assoc. Prof. Ivana Maroviće z partnerské University of Rijeka na téma „Decision support concept in managing construction investments“.

Přednáška proběhne v prostředí Teams, odkaz na připojení zde.

Těšíme se na vaši účast!

 

 

Seminární témata diplomových prací vypisovaných pro ak. rok 2023/2024

Vážení studenti, na níže uvedeném odkazu naleznete seminární témata vztahující se k diplomovým pracím, která budou obhajována v ak. roce 2024/2025. Prosím, vyberte si dané téma a zašlete email vedoucímu této práce, příp. konzultujte osobně. Termín pro přihlášení se k seminárnímu tématu je do 20.10.2023.

 

Přílohy

Předávání certifikátů Young Contract Managers Certificate na Ústavu stavební ekonomiky a řízení

Dne 21. září 2023 proběhlo na Ústavu stavební ekonomiky a řízení za účasti vedoucí ústavu prof. Ing. Jany Korytárové, Ph.D. a proděkana fakulty stavební doc. Ing. JUDr. Zdeňka Dufka, Ph.D. slavnostní předávání certifikátů Young Contract Managers Certificate týkajících se aplikace vzorů FIDIC ve výstavbě.

25 studentů 2. ročníku navazujícího magisterského studia studijního programu Stavební inženýrství – management stavebnictví, kteří v letním semestru úspěšně absolvovali celý cyklus přednášek, obdrželo certifikáty, jimiž mohou v praxi osvědčit svoje vědomosti z oblasti stavebně smluvního managementu a projektového řízení staveb. Odborným garantem celého kurzu byl JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA, uznávaný odborník na stavební smluvní právo, soudní znalec a rozhodce, lektor Školy FIDIC. Koordinační činnost zabezpečovala Ing. Jana Nováková.

3rd Polish – Czech – Slovak Meeting on Construction Management

Ve dnech 25.- 27. 5. 2023 se v polském městečku Muszyna uskutečnil „3rd Polish – Czech – Slovak Meeting on Construction Management“, kterého se účastnili akademičtí pracovníci z podobně odborně zaměřených ústavů několika vysokých škol, jmenovitě:

– Institute of Technology, Economics and Management in Construction, Faculty of Civil Engineering, Technical University of Kosice,

– Institute of Construction Economics and Management, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology,

– Department of Real Estate and Investment Process; Krakow University of Economics,

– Department of Building Engineering; Faculty of Civil Engineering; Wroclaw University of Science and Technology,

– Department of Construction Management, Faculty of Civil Engineering, Krakow University of Technology.

Za náš ústav se meetingu zúčastnili prof. Jana Korytárová, doc. Vít Hromádka, Ing. Gabriela Kocourková, Ing. Petr Trtílek, Ing. Eva Vítková, Ing. Miloslav Výskala.

Cílem setkání byla diskuse o vědecko-výzkumných tématech, projektové a publikační činnosti v oblasti managementu stavebnictví. Kromě řady pracovních jednání jsme se také účastnili exkurze do firmy FAKRO (výroba střešních oken) a sportovního klání, z něhož si tým EKR odnesl hlavní výhru „Cup of the head of the Department of Construction Management“ – vedoucí ústavu z Krakova, prof. Edyty Plebankievicz.

Běžecká štafeta ústavu nemá konkurenci

V rámci sportovního dne VUT se zástupci EKR přihlásili k běžeckému závodu štafet „Vuťácká míle“, tedy běhu na 1899 m (dle roku založení VUT). Jak jsme zjistili, naše štafeta nemá na VUT konkurenci, jelikož se žádná jiná do závodu nepřihlásila 🙂 . V rámci hesla „nás nezastavíte“ si naše štafeta trasu odběhla alespoň neoficiálně, a to s výsledným časem 6:27, čímž překonala své dosavadní tréninkové časy, a to i v docela silném protivětru. Tento kvalitní výkon je jistě slibnou nadějí do nadcházejícího podzimního klání, které snad již nebude zrušeno. Sportu zdar!

Cena Bohumila Puchýře – soutěž stavebních ekonomů 2023

Dne 10. května 2023 se na Ústavu stavební ekonomiky a řízení uskutečnila již tradiční oborová studentská soutěž Cena Bohumila Puchýře – soutěž stavebních ekonomů. Tématem letošního ročníku byla Studie ekonomické efektivnosti veřejného projektu.

V hodnotící porotě zasedli prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., vedoucí Ústavu stavební ekonomiky a řízení, Ing. Jan Růžička, CPI Property Group, prof. Ing. Karel Tuza, CSc., A PLUS, a.s. a Ing. Petr Vařbuchta, Imos Development. Soutěže se zúčastnily 4 týmy studentů 4. ročníku bakalářského studia studijního programu Stavební inženýrství, oboru Management stavebnictví. které prezentovaly své projekty a zodpověděly dotazy poroty. Jako nejlepší vyhodnotila odborná porota studii ekonomické efektivnosti projektu Středisko volného času Boskovice, kterou zpracovali studenti Gabriela Hrdá a Peter Červeňan.

Odbornými garanty soutěže byli prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. a doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. Organizaci zajistila Ing. Jana Nováková.

Project Management Championship 2023

Project Management Championship je studentská soutěž pořádaná společností IPMA Young Crew v oblasti aplikace projektového řízení na reálných případových studiích. V konkurenci 20 týmů z 8 různých univerzit z ČR postoupily 4 týmy studentů 1. ročníku NMg studia programu Stavební inženýrství – management stavebnictví do národního kola konaného 22. dubna 2023 v Praze v sídle společnosti Ernst & Young.

V celorepublikovém finále se umístily naše týmy následovně: 2. místo tým ve složení Marek Chřibek, Artur Bezverhnii, Kateřina Jelenová, 3. místo Klárka Kašparová, Dominika Menšíková, Yelizaveta Shvedova, Yuliya Avechkina a sdílené 4. místo Kateřina Honusová, Kateřina Gregovská, Tereza Piknová, Tereza Pravcová a Markéta Foltynová, Beata Rumanová, Lukáš Vlach, Nikola Felgrová. Odbornými garanty a konzultanty byli Ing. Barbora Helešicová, Ing. Jana Nováková, Ing. Martin Nový, CSc.

 

Studentská soutěž SVOČ v roce 2023

Dne 25. dubna 2023 se na Ústavu stavební ekonomiky a řízení uskutečnilo fakultní kolo SVOČ odborné sekce Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb. Na 1. místě se umístila Martina Elisová s prací Vývoj ceny nájemného ve vybrané lokalitě (vedoucí práce Ing. Eva Vítková, Ph.D.), na 2. místě Radka Juránková s prací Analýza potřeb generace Z ve vztahu k trhu práce ve stavebnictví (vedoucí práce Ing. Svatopluk Pelčák), na 3. místě Marek Kovařík s prací Alternativní návrh pro zdící systém vrchní stavby objektu sociálních služeb v Jihlavě (vedoucí práce doc. Ing. Radka Kantová, Ph.D.). V odborné porotě zasedli doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D., Ing. Yvetta Diaz, Ph.D., Ing. Jana Nováková, Ing. et Ing. Martin Tuscher, Ph.D. Garantem odborné sekce byla Ing. Jana Nováková.

V mezinárodním kole pořádaném ČVUT Praha dne 18. května 2023 se Martina Elisová umístila se svou prací na 2. místě v odborné sekci Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb.

 

Témata bakalářských prací vypisovaná pro ak. rok 2023/2024

Vážení studenti,

na níže uvedeném odkazu naleznete témata bakalářských prací, která budou vypisována v ak. roce 2023/2024.

Prosím, vyberte si dané téma a osobně se s vedoucím práce dohodněte, příp. zašlete email vedoucímu této práce.

Termín pro přihlášení se k tématu bakalářské práce je do konce letního semestru, tj. do 23. 06. 2023.

Přílohy