Červnová návštěva kolegů z partnerských univerzit v Polsku

V první polovině června navštívili náš ústav kolegové z partnerských univerzit: Cracow University of Technology a Bydgoszcz University of Science and Technology. V rámci jejich pobytu proběhl mimo jiné také společný Construction Management meeting. Přátelská atmosféra a plodná diskuse určitě přispěly k pokračování a rozšíření stávající vynikající spolupráce s našimi polskými kolegy.

Cena Bohumila Puchýře – soutěž stavebních ekonomů 2024

Dne 14. května 2024 se na Ústavu stavební ekonomiky a řízení uskutečnila již tradiční oborová studentská soutěž Cena Bohumila Puchýře – soutěž stavebních ekonomů na téma Podnikatelský záměr stavební dodavatelské firmy.

Soutěže se zúčastnily 4 týmy studentů 4. ročníku bakalářského studia studijního programu Stavební inženýrství, oboru Management stavebnictví, které prezentovaly své projekty a zodpověděly dotazy poroty. Jako nejlepší vyhodnotila odborná porota ve složení Ing. Vlastimil Rieger, Top-in, a.s., Ing. Zdenka Rosecká, Ph.D., Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky FAST a doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D., Ústav stavební ekonomiky a řízení FAST, podnikatelský záměr stavební firmy Obkladačky s.r.o., kterou zpracovaly studentky Lenka Vránová, Martina Mešinová, Michaela Svobodová a Veronika Musina.

Odborným garantem soutěže byla doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. Organizaci zajistila Ing. Jana Nováková.

Připravujeme studenty pro praxi (kurz CŽV Rozpočtování a kalkulace v oceňovacích programech)

V letním semestru 2023/2024 proběhl na Ústavu stavební ekonomiky a řízení kurz Rozpočtování a kalkulace v programech pro oceňování stavební produkce v rámci CŽV Fakulty stavební VUT v Brně. Cílem kurzu bylo naučit studenty pracovat v programech KROS 4 a BUILDPOWER S. Absolventi kurzu obdrželi certifikáty. Garantem kurzu byla prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., vedoucím kurzu byl Ing. Michal Mikulík.

Student našeho oboru bere bronz na mezinárodní soutěži SVOČ

Fakultní kolo sekce Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb již tradiční studentské soutěže SVOČ se uskutečnilo 22. 4. 2024 na Ústavu stavební ekonomiky a řízení. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 13 prací. Odborná porota ve složení doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D., Ing. et Ing. Martin Tuscher, Ph.D. za EKR a Ing. Yvetta Diaz, Ph.D., Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. za TST stanovila následující pořadí:

  • 1. místo Tomáš Moravčík – Aplikace moderních nástrojů projektového řízení staveb (EKR)
  • 2. místo Michal Briš – Použitie aerogélu ako zateplovacieho materiálu (TST)
  • 3. místo Martin Osladil – Návrh postupu bouracích prací a přesunu hmot s požadavkem recyklace na staveništi pro Místodržitelský palác v Brně (TST).

V mezinárodním kole SVOČ, které se uskutečnilo 16. 5. 2024 v Košicích, obsadil Tomáš Moravčík se svou prací 3. místo. GRATULUJEME!

Porotcem pro mezinárodní kolo byl Ing. Radek Dohnal, Ph.D. Hlavním garantem sekce byla Ing. Jana Nováková.

Certifikáty Young Contract Managers Certificate na Ústavu stavební ekonomiky a řízení

V letním semestru 2024 se uskutečnil pod záštitou vedoucí Ústavu stavební ekonomiky a řízení prof. Ing. Jany Korytárové, Ph.D. v rámci předmětu Stavebně smluvní management (přednášející doc. Ing. JUDr. Zdeněk Dufek, Ph.D., proděkan FAST) již tradiční cyklus 4 přednášek Young Contract Managers Certificate týkající se aplikace vzorů FIDIC ve výstavbě. Odborným garantem celého kurzu byl JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA, uznávaný odborník na stavební smluvní právo, soudní znalec a rozhodce, lektor Školy FIDIC. Jednotlivé přednášky zabezpečili Mgr. Arnošt Táborský, projektový manažer společnosti Contract Management, a.s., Tomáš Opelka, ředitel oddělení služeb, Proconom Software, s.r.o., Ing. Ondřej Vaněček, ředitel společnosti Contract Management SK, s.r.o. a Ing. Ondřej Peták, projektový manažer společnosti Contract Management, a.s.

16 studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia studijního programu Stavební inženýrství – management stavebnictví, kteří absolvovali celý cyklus, obdrželi certifikáty Young Contract Managers Certificate, jimiž mohou v praxi osvědčit svoje vědomosti z oblasti stavebně smluvního managementu a projektového řízení staveb. Koordinační činnost zabezpečovala Ing. Jana Nováková.

Naši studenti znovu stříbrní v soutěži Project Management Championship 2024!

Třetí ročník studentské soutěže Project Management Championship pořádané společností IPMA Young Crew v oblasti aplikace projektového řízení na reálných případových studiích se uskutečnil 20. dubna 2024 v Praze v sídle společnosti Grant Thornton. V konkurenci 24 týmů ze 7 různých univerzit z ČR postoupil do národního kola tým studentů 1. ročníku NMg studia programu Stavební inženýrství – management stavebnictví ve složení Martina Elisová, Nikola Lipiaková a Lukáš Vácha, kde se umístil na krásném 2. místě. Gratulujeme!

Odbornými garanty a konzultanty byli doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D., Ing. Barbora Helešicová, Ing. Jana Nováková a Ing. Petr Trtílek.

Úspěch na studentské soutěži „Rozpočtujeme s Callidou“

Dne 18. 4. 2024 proběl v prostorách Fakulty stavební ČVUT 24. ročník studentské soutěže Rozpočtujeme s Callidou, která byla obnovena po 5 letech. Cílem soutěže bylo ověřit znalosti studentů v oblasti tvorby stavebních rozpočtů a tím je nepřímo připravovat na úspěšný vstup do praxe. Letošní ročník byl pojat jako duel dvou univerzit – ČVUT Praha a VUT Brno. Za Fakultu stavební VUT v Brně se zúčastnili studenti 1. ročníku NMg. studia studijního programu Stavební inženýrství – management stavebnictví – Bc. Denisa Bilíková, Bc. Kateřina Milionová, Bc. David Soupoušek.

V soutěžním klání zvítězilo VUT Brno, na 1. místě se umístila Bc. Denisa Bilíková, gratulujeme ! Odborným garantem byl Ing. Michal Mikulík.

University of Udine – dobrá adresa pro Vaši studentskou mobilitu!

Doc. Tomáš Hanák jako garant nové ERASMUS smlouvy se společně s kolegyní Ing. Evou Vítkovou zúčastnili týdenního výukového programu na partnerské univerzitě v Udine (Itálie). Během pobytu proběhlo několik odborných přednášek z oblasti managementu staveb a řada setkání s kolegy z místního Department of Engineering and Architecture. První výuková mobilita se nesla v přátelském duchu a otevřela možnost pro další spolupráci v rámci studentských mobilit. Několik důležitých čísel:

  • Brno – Udine: 612 km
  • počet nabízených předmětů vyučovaných v AJ: 8 + možnost řešit bakalářskou / diplomovou práci
  • vzdálenost od univerzity k moři: 50 km
  • obvyklá teplota v dubnu: 20°C

 

Užitečné linky: web University of Udine, info pro Eramus studenty

Kontaktní osoba: prof. Anna Frangipane: anna.frangipane@uniud.it

 

Témata bakalářských prací vypisovaných pro ak. rok 2024/2025

Vážení studenti,

na níže uvedeném odkazu naleznete témata bakalářských prací, která budou vypisována v ak. roce 2024/2025.

Prosím, vyberte si dané téma a osobně se s vedoucím práce dohodněte, příp. zašlete email vedoucímu této práce.

Termín pro přihlášení se k tématu bakalářské práce je do konce letního semestru, tj. do 21. 06. 2024.

Přílohy