University of Udine – dobrá adresa pro Vaši studentskou mobilitu!

Doc. Tomáš Hanák jako garant nové ERASMUS smlouvy se společně s kolegyní Ing. Evou Vítkovou zúčastnili týdenního výukového programu na partnerské univerzitě v Udine (Itálie). Během pobytu proběhlo několik odborných přednášek z oblasti managementu staveb a řada setkání s kolegy z místního Department of Engineering and Architecture. První výuková mobilita se nesla v přátelském duchu a otevřela možnost pro další spolupráci v rámci studentských mobilit. Několik důležitých čísel:

  • Brno – Udine: 612 km
  • počet nabízených předmětů vyučovaných v AJ: 8 + možnost řešit bakalářskou / diplomovou práci
  • vzdálenost od univerzity k moři: 50 km
  • obvyklá teplota v dubnu: 20°C

 

Užitečné linky: web University of Udine, info pro Eramus studenty

Kontaktní osoba: prof. Anna Frangipane: anna.frangipane@uniud.it

 

3rd Polish – Czech – Slovak Meeting on Construction Management

Ve dnech 25.- 27. 5. 2023 se v polském městečku Muszyna uskutečnil „3rd Polish – Czech – Slovak Meeting on Construction Management“, kterého se účastnili akademičtí pracovníci z podobně odborně zaměřených ústavů několika vysokých škol, jmenovitě:

– Institute of Technology, Economics and Management in Construction, Faculty of Civil Engineering, Technical University of Kosice,

– Institute of Construction Economics and Management, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology,

– Department of Real Estate and Investment Process; Krakow University of Economics,

– Department of Building Engineering; Faculty of Civil Engineering; Wroclaw University of Science and Technology,

– Department of Construction Management, Faculty of Civil Engineering, Krakow University of Technology.

Za náš ústav se meetingu zúčastnili prof. Jana Korytárová, doc. Vít Hromádka, Ing. Gabriela Kocourková, Ing. Petr Trtílek, Ing. Eva Vítková, Ing. Miloslav Výskala.

Cílem setkání byla diskuse o vědecko-výzkumných tématech, projektové a publikační činnosti v oblasti managementu stavebnictví. Kromě řady pracovních jednání jsme se také účastnili exkurze do firmy FAKRO (výroba střešních oken) a sportovního klání, z něhož si tým EKR odnesl hlavní výhru „Cup of the head of the Department of Construction Management“ – vedoucí ústavu z Krakova, prof. Edyty Plebankievicz.

Návštěva partnerské University of Osijek

Na konci března navštívili doc. Tomáš Hanák a Ing. Petr Trtílek partnerskou Faculty of Civil Engineering and Arhitecture na Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, se kterou byla v akademickém roce 2022/23 navázána spolupráce v rámci mobilitního programu CEEPUS. Tato severovýchodně položená chorvatská univerzita nabízí přijíždějícím studentům skvělé ubytování na nových kolejích a široké možnosti studia v angličtině, především při zpracovávání závěrečné vysokoškolské práce (bakalářská, diplomová, disertační).

V rámci návštěvy byly mimo jiné diskutovány možnosti vědecko-výzkumné spolupráce a chorvatským studentům byla představena možnost studia na VUT FAST.

   

Rozpočtování a kalkulace – vyzvaná meziuniverzitní přednáška

V rámci mezinárodní meziuniverzitní spolupráce se konala v úterý dne 13.4.2021 od 13:30 hodin vyzvaná přednáška na téma „Náklady. Druhy nákladů. Kalkulace nákladů.“ Přednáška byla koncipovaná pro studenty předmětu Rozpočtovanie a kalkulácie na inženýrském stupni ve studijním programu Technológia a manažment v stavebníctve na Stavební fakultě Technické univerzity v Košicích. Výzvu k přednášce vznesla Ing. Alena Tažiková, Ph.D. (Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve), přednášku vedla v on line v prostředí MEET doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. Přednáška byla velmi dobře přijata a nastínila možnosti další spolupráce pracovišť nejen v online prostředí. Forma vyzvaných přednášek je vítána na obou pracovištích.

Online mobilita na TU Vienna

V roce 2021 se kvůli situaci s virem SARS-CoV-2 a lockdownu v ČR i v Rakousku uskutečnil kurz Managementu a Leadershipu pro studenty všech fakult vídeňské technické univerzity online na platformě ZOOM. Kurz vedla PhDr. Dana Linkeschová, CSc. v rámci mobilitního programu CEEPUS. Celkem 24 studentů celý kurz úspěšně dokončilo obhajobou projektu, teoretickým testem a zkouškou.

Návštěva Ybl Miklós Faculty of Architecture and Civil Engineering v Budapešti

V rámci programu Erasmus+ přednášel v prosinci roku 2019 doc. Tomáš Hanák na partnerské fakultě Ybl Miklós Faculty of Architecture and Civil Engineering. Fakulta v Budapešti ráda přivítá studenty z VUT-FAST, aktuálně v Maďarsku pobývá jedna studentka z Brna. Využijte existující spolupráci a vyjeďte studovat do hlavního města Maďarska!

IPMA RC a OTMC2019

Partnerská University of Zagreb pořádala v chorvatském hlavním městě Zahřebu 7th IPMA Research Conference a 14th International OTMC Conference. Náš ústav reprezentovali se dvěma publikovanými příspěvky ve sborníku doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D., Ing. Svatopluk Pelčák a Ing. Jiří Rouzek.