Témata bakalářských prací vypisovaných pro ak. rok 2024/2025

Vážení studenti,

na níže uvedeném odkazu naleznete témata bakalářských prací, která budou vypisována v ak. roce 2024/2025.

Prosím, vyberte si dané téma a osobně se s vedoucím práce dohodněte, příp. zašlete email vedoucímu této práce.

Termín pro přihlášení se k tématu bakalářské práce je do konce letního semestru, tj. do 21. 06. 2024.

Přílohy

Seminární témata diplomových prací vypisovaných pro ak. rok 2023/2024

Vážení studenti, na níže uvedeném odkazu naleznete seminární témata vztahující se k diplomovým pracím, která budou obhajována v ak. roce 2024/2025. Prosím, vyberte si dané téma a zašlete email vedoucímu této práce, příp. konzultujte osobně. Termín pro přihlášení se k seminárnímu tématu je do 20.10.2023.

 

Přílohy

Seminární témata vypisovaná v ak. roce 2022/2023

Vážení studenti, na níže uvedeném odkazu naleznete seminární témata vztahující se k diplomovým pracím, která budou obhajována v ak. roce 2023/2024. Prosím, vyberte si dané téma a zašlete email vedoucímu této práce. Termín pro přihlášení se k seminárnímu tématu je do 21. 10. 2022.

seminarni temata_22_23

Přílohy

Studentská soutěž – Kvantifikace ekonomických přínosů Baťova kanálu pro hospodářství regionu Jihomoravského a Zlínského kraje

Soutěž vypisuje Ústav stavební ekonomiky a řízení FAST VUT v Brně ve spolupráci s Ředitelstvím vodních cest ČR. Bližší informace viz přílohy.

Baťův kanál_leták Program exkurze Vyhlaseni souteze – podrobna informace

Výsledky soutěže_květen 2019

Přílohy

Diplomová témata

Diplomová témata vypisovaná pro ak. rok 2019/2020

Diplomová témata jsou určena pro studenty 1. ročníku navazujího magisterského studijního programu Stavební ínženýrství oboru Management stavebnictví, která budou obhajována v ak. roce 2019/2020.

diplomova temata