Připravujeme studenty pro praxi (kurz CŽV Rozpočtování a kalkulace v oceňovacích programech)

V letním semestru 2023/2024 proběhl na Ústavu stavební ekonomiky a řízení kurz Rozpočtování a kalkulace v programech pro oceňování stavební produkce v rámci CŽV Fakulty stavební VUT v Brně. Cílem kurzu bylo naučit studenty pracovat v programech KROS 4 a BUILDPOWER S. Absolventi kurzu obdrželi certifikáty. Garantem kurzu byla prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., vedoucím kurzu byl Ing. Michal Mikulík.

Certifikáty Young Contract Managers Certificate na Ústavu stavební ekonomiky a řízení

V letním semestru 2024 se uskutečnil pod záštitou vedoucí Ústavu stavební ekonomiky a řízení prof. Ing. Jany Korytárové, Ph.D. v rámci předmětu Stavebně smluvní management (přednášející doc. Ing. JUDr. Zdeněk Dufek, Ph.D., proděkan FAST) již tradiční cyklus 4 přednášek Young Contract Managers Certificate týkající se aplikace vzorů FIDIC ve výstavbě. Odborným garantem celého kurzu byl JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA, uznávaný odborník na stavební smluvní právo, soudní znalec a rozhodce, lektor Školy FIDIC. Jednotlivé přednášky zabezpečili Mgr. Arnošt Táborský, projektový manažer společnosti Contract Management, a.s., Tomáš Opelka, ředitel oddělení služeb, Proconom Software, s.r.o., Ing. Ondřej Vaněček, ředitel společnosti Contract Management SK, s.r.o. a Ing. Ondřej Peták, projektový manažer společnosti Contract Management, a.s.

16 studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia studijního programu Stavební inženýrství – management stavebnictví, kteří absolvovali celý cyklus, obdrželi certifikáty Young Contract Managers Certificate, jimiž mohou v praxi osvědčit svoje vědomosti z oblasti stavebně smluvního managementu a projektového řízení staveb. Koordinační činnost zabezpečovala Ing. Jana Nováková.

Online přednáška Assoc. Prof. Ivana Maroviće

V rámci výuky předmětu BVA012 (Řízení jakosti) proběhne dne 21.11.2023 v čase 16:00 – 17:40 online přednáška Assoc. Prof. Ivana Maroviće z partnerské University of Rijeka na téma „Decision support concept in managing construction investments“.

Přednáška proběhne v prostředí Teams, odkaz na připojení zde.

Těšíme se na vaši účast!