Studentské soutěže

Dne 24. listopadu 2021 se na Ústavu stavební ekonomiky a řízení uskutečnila on-line formou v prostředí MS Teams pod záštitou vedoucí ...
Dne 29. dubna 2021 se uskutečnilo on-line formou v prostředí MS Teams Fakultní kolo SVOČ 2021. Ve studentské soutěži v odborné sekci ...
Dne 21. ledna 2020 byla studentská soutěž "Kvantifikace ekonomických přínosů Baťova kanálu pro hospodářství regionu Jihomoravského a Zlínského kraje" ukončena ...
Soutěž vypisuje Ústav stavební ekonomiky a řízení FAST VUT v Brně ve spolupráci s Ředitelstvím vodních cest ČR. Bližší informace viz ...
Cena Bohumila Puchýře – soutěž stavebních ekonomů v oboru Management stavebnictví na téma Podnikatelský záměr stavební dodavatelské firmy. Více informací ...

Přílohy