IPMA RC a OTMC2019

Partnerská University of Zagreb pořádala v chorvatském hlavním městě Zahřebu 7th IPMA Research Conference a 14th International OTMC Conference. Náš ústav reprezentovali se dvěma publikovanými příspěvky ve sborníku doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D., Ing. Svatopluk Pelčák a Ing. Jiří Rouzek.

Cena Bohumila Puchýře – soutěž stavebních ekonomů 2019

Cena Bohumila Puchýře – soutěž stavebních ekonomů v oboru Management stavebnictví na téma Podnikatelský záměr stavební dodavatelské firmy.

Více informací naleznete zde:

Vyhlášení soutěže 2019   

Výsledky_soutěž 2019_Cena stavebních ekonomů

 

 

Přílohy

Výukový kurz PhDr. Dany Linkeschové „Management and Leadership“ na TU Wien

Ve dnech 1. 3 – 31. 3. 2019 vedla PhDr. Dana Linkeschová, CSc. pravidelný výukový kurz Management and Leadership na Technische Universität Wien, kterého ho účastnilo 61 studentů. Navázala tak na svou loňskou přednášku a rozhlasový pořad v rámci podcastů OEAD a spolupracovala se zahraničními studenty i pedagogy různých programů na tradičním OEAD interaktivním meetingu Welcome & Alumni Talks.

Pobyt doc. Michała Krzemińského na EKR

Doc. Michał Krzemiński přijel na náš ústav z partnerské Warsaw University of Technology, Division of Production Engineering and Construction Management. Během jeho týdenního pobytu byly vzájemně představeny aktivity obou vysokoškolských ústavů a proběhla plodná diskuse nad možnou užší spoluprací v oblasti vědy i pedagogiky.

Cyklus přednášek Young Contract Managers Certificate – JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA

Dne 27. března 2019 se uskutečnila pod záštitou doc. Ing. Jany Korytárové, Ph.D., vedoucí ústavu, závěrečná přednáška JUDr. Lukáše Klee, Ph.D., LL.M., MBA z cyklu Young Contract Managers Certificate v oblasti aplikace vzorů FIDIC. Studentům 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Management stavebnictví a studentům doktorského studijního programu oboru Management stavebnictví, kteří absolvovali celý cyklus přednášek, byly předány JUDr. Lukášem Klee, Ph.D., LL.M., MBA a Ing. Zdeňkem Krejzou, Ph.D., zástupcem vedoucí ústavu, certifikáty. Koordinační činnost zabezpečovala Ing. Jana Nováková a Ing. Miloš Waldhans.


Návšteva na TU Bergakademie Freiberg

V posledním březnovém týdnu navštívili doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. a doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D. německou univerzitu TU Bergakademie Freiberg. V rámci několika workshopů byla diskutována problematika pracovního trhu ve stavebnictví, BIM, zadávání zakázek metodou Design and Build a řízení PPP projektů. Výsledkem společného jednání je motivace iniciovat do budoucna společné vědecko-výzkumné aktivity v oboru management ve stavebnictví.

 

 

Soutěž o Cenu stavebních ekonomů 2018

Studentská soutěž Cena stavebních ekonomů 2018 v oboru Management stavebnictví na téma Studie ekonomické efektivnosti developerského projektu.

Vyhlášení soutěže

Výsledky soutěže

Zpráva o soutěži

 

 

 

 

Přílohy