Pobyt doc. Michała Krzemińského na EKR

Doc. Michał Krzemiński přijel na náš ústav z partnerské Warsaw University of Technology, Division of Production Engineering and Construction Management. Během jeho týdenního pobytu byly vzájemně představeny aktivity obou vysokoškolských ústavů a proběhla plodná diskuse nad možnou užší spoluprací v oblasti vědy i pedagogiky.

Cyklus přednášek Young Contract Managers Certificate – JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA

Dne 27. března 2019 se uskutečnila pod záštitou doc. Ing. Jany Korytárové, Ph.D., vedoucí ústavu, závěrečná přednáška JUDr. Lukáše Klee, Ph.D., LL.M., MBA z cyklu Young Contract Managers Certificate v oblasti aplikace vzorů FIDIC. Studentům 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Management stavebnictví a studentům doktorského studijního programu oboru Management stavebnictví, kteří absolvovali celý cyklus přednášek, byly předány JUDr. Lukášem Klee, Ph.D., LL.M., MBA a Ing. Zdeňkem Krejzou, Ph.D., zástupcem vedoucí ústavu, certifikáty. Koordinační činnost zabezpečovala Ing. Jana Nováková a Ing. Miloš Waldhans.


Návšteva na TU Bergakademie Freiberg

V posledním březnovém týdnu navštívili doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. a doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D. německou univerzitu TU Bergakademie Freiberg. V rámci několika workshopů byla diskutována problematika pracovního trhu ve stavebnictví, BIM, zadávání zakázek metodou Design and Build a řízení PPP projektů. Výsledkem společného jednání je motivace iniciovat do budoucna společné vědecko-výzkumné aktivity v oboru management ve stavebnictví.

 

 

Soutěž o Cenu stavebních ekonomů 2018

Studentská soutěž Cena stavebních ekonomů 2018 v oboru Management stavebnictví na téma Studie ekonomické efektivnosti developerského projektu.

Vyhlášení soutěže

Výsledky soutěže

Zpráva o soutěži

 

 

 

 

Přílohy

Konference PBE2018

Ústav stavební ekonomiky a řízení pořádá ve spolupráci s Riga Technical University tradiční mezinárodní vědeckou konferenci People, Buildings and Environment 2018. Letošní 13. ročník se uskuteční v Brně a příspěvky budou publikovány ve sborníku indexovaném v databázi SCOPUS.

Více informací naleznete na stránkách konference. Těšíme se na Vaši účast!

Návštěva Dana a Mihaely Pericleanu na EKR

Na přelomu února a března 2018 navštívili náš ústav v rámci programu CEEPUS kolegové z partnerské Ovidius University of Constanta v Rumunsku. Součástí odborné náplně mobility Dana a Mihaely Pericleanu byla přednáška na téma „Rehabilitation techniques of existing buildings and patrimony buildings from Dobrogea region“.