Rozpočtování a kalkulace – vyzvaná meziuniverzitní přednáška

V rámci mezinárodní meziuniverzitní spolupráce se konala v úterý dne 13.4.2021 od 13:30 hodin vyzvaná přednáška na téma „Náklady. Druhy nákladů. Kalkulace nákladů.“ Přednáška byla koncipovaná pro studenty předmětu Rozpočtovanie a kalkulácie na inženýrském stupni ve studijním programu Technológia a manažment v stavebníctve na Stavební fakultě Technické univerzity v Košicích. Výzvu k přednášce vznesla Ing. Alena Tažiková, Ph.D. (Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve), přednášku vedla v on line v prostředí MEET doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. Přednáška byla velmi dobře přijata a nastínila možnosti další spolupráce pracovišť nejen v online prostředí. Forma vyzvaných přednášek je vítána na obou pracovištích.

Online mobilita na TU Vienna

V roce 2021 se kvůli situaci s virem SARS-CoV-2 a lockdownu v ČR i v Rakousku uskutečnil kurz Managementu a Leadershipu pro studenty všech fakult vídeňské technické univerzity online na platformě ZOOM. Kurz vedla PhDr. Dana Linkeschová, CSc. v rámci mobilitního programu CEEPUS. Celkem 24 studentů celý kurz úspěšně dokončilo obhajobou projektu, teoretickým testem a zkouškou.

Prosincové přednášky expertů ze zahraničí

V rámci rozvojového projektu, který podporuje zapojení zahraničních odborníků z akademické oblasti do vzdělávání na VUT, byly na Ústavu stavební ekonomiky a řízení v průběhu prosince 2020 realizovány přednášky kolegů z University of Rijeka a Cracow University of Technology na následující témata:

 • Basics of multi-criteria decision-making methods in civil engineering (Ivan Marović, University of Rijeka)
 • Project delivery methods (Krzysztof Zima, Cracow University of Technology)
 • Identification and prioritization of construction projects (Ivan Marović, University of Rijeka)
 • Earned Value method in construction projects (Michał Juszczyk, Cracow University of Technology)
 • Verification of the BIM model with the quantity take-off elements (Krzysztof Zima, Cracow University of Technology)
 • Agile Approach Basis in Project Management – Agile Principles and Methods (Diana Car-Pušić, University of Rijeka)
 • FIDIC contracts (Agnieszka Leśniak, Cracow University of Technology)

Další fotky budou doplněny po uskutečnění přednášek.

Cyklus přednášek Young Contract Managers Certificate 2019/2020

Dne 10. března 2020 se uskutečnila pod záštitou vedoucí ústavu doc. Ing. Jany Korytárové, Ph.D. závěrečná přednáška z cyklu Young Contract Managers Certificate týkající se aplikace vzorů FIDIC ve výstavbě. Přednášejícím byl pan JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA, uznávaný odborník na stavební smluvní právo, soudní znalec, lektor Školy FIDIC, rozhodce adjudikátor, tvořící mimo jiné také Zadávání, projektové řízení a smlouvy Koncepce BIM ČAS.

Studentům 1. ročníku navazujícího magisterského a doktorského studia studijního programu Stavební inženýrství v oboru Management stavebnictví, kteří absolvovali celý cyklus, byly předány doc. Ing. Janou Korytárovou, Ph.D. a JUDr. Lukášem Klee, Ph.D., LL.M., MBA,  certifikáty Young Contract Managers Certificate. Koordinační činnost zabezpečovala Ing. Jana Nováková a Bc. Anděla Švecová.

Workshop k soutěži „Kvantifikace ekonomických přínosů Baťova kanálu pro hospodářství regionu Jihomoravského a Zlínského kraje“

Dne 21. ledna 2020 byla studentská soutěž „Kvantifikace ekonomických přínosů Baťova kanálu pro hospodářství regionu Jihomoravského a Zlínského kraje“ ukončena prezentací výsledků na workhopu „Ekonomická role Baťova kanálu pro rozvoj regionu“, kterou pořádala společnost  Baťův kanál, o.p.s. ve Veselí nad Moravou. Studentům předal poděkování za jejich účast v soutěži Ing. Lubomír Fojtů, ředitel ŘVC ČR. Výstupy studentů vítězného týmu lze shlédnout v publikaci Biolek, V., Burešová, E., Domanský, V., Chromčáková, M., Kočíbová, M., Špačková, S., Tejgi, M. „Kvantifikace ekonomických přínosů Baťova kanálu pro hospodářství regionu Jihomoravského a Zlínského kraje“ Copyright © Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno a Ředitelství vodních cest ČR, Nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1.

Publikace ke stažení: Kvantifikace ekonomických přínosů Baťova kanálu pro hospodářství regionu Jihomoravského a Zlínského kraje     
		

Konference „People, Buildings and Environment 2020“

Ústav stavební ekonomiky a řízení pořádá ve spolupráci s Riga Technical University tradiční mezinárodní vědeckou konferenci People, Buildings and Environment 2020. Letošní 14. ročník se uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm a příspěvky budou publikovány ve sborníku indexovaném v databázi SCOPUS, vybrané články pak v časopisech indexovaných v databázích Web of Science a Scopus.

Více informací naleznete na stránkách konference. Těšíme se na Vaši účast!

 

Návštěva Ybl Miklós Faculty of Architecture and Civil Engineering v Budapešti

V rámci programu Erasmus+ přednášel v prosinci roku 2019 doc. Tomáš Hanák na partnerské fakultě Ybl Miklós Faculty of Architecture and Civil Engineering. Fakulta v Budapešti ráda přivítá studenty z VUT-FAST, aktuálně v Maďarsku pobývá jedna studentka z Brna. Využijte existující spolupráci a vyjeďte studovat do hlavního města Maďarska!