Návštěva partnerské University of Osijek

Na konci března navštívili doc. Tomáš Hanák a Ing. Petr Trtílek partnerskou Faculty of Civil Engineering and Arhitecture na Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, se kterou byla v akademickém roce 2022/23 navázána spolupráce v rámci mobilitního programu CEEPUS. Tato severovýchodně položená chorvatská univerzita nabízí přijíždějícím studentům skvělé ubytování na nových kolejích a široké možnosti studia v angličtině, především při zpracovávání závěrečné vysokoškolské práce (bakalářská, diplomová, disertační).

V rámci návštěvy byly mimo jiné diskutovány možnosti vědecko-výzkumné spolupráce a chorvatským studentům byla představena možnost studia na VUT FAST.

   

Přednáška na téma řízení výstavby kampusu MUNI

Dne 22. března 2023 se uskutečnila v rámci výuky předmětu Projektové řízení staveb 2 přednáška vedoucího Investičního odboru rektorátu VUT pana Ing. Petra Marvana na téma Projektové řízení staveb a Kampus MUNI. V rámci přednášky byla též diskutována následující témata: zákon o zadávání veřejných zakázek, veřejné zakázky na stavební práce, zadání „na výkaz výměr“ a zadání „na výkon a funkci“.

 

Online přednášky expertů ze zahraničí v zimním semestru 2022

V průběhu zimního semestru proběhla série online přednášek expertů ze zahraničí. Ivan Marović z University of Rijeka, Carles Serrat z UPC BarcelonaTECH, Agnieszka Leśniak, Krzysztof Zima a Michal Juszczyk z Cracow University of Technology a Mario Galić z Oniversity of Osijek seznámili studenty oboru E s řadou zajímavých témat týkajících se např. problematiky BIM, FIDIC smluv, multikriteriálního rozhodování či údržby budov. Přednášky obohatily výuku v řadě předmětů vyučovaných v českém i anglickém jazyce.

Vědecký workshop se zástupci FH Joanneum v rámci projektu Aktion

V průběhu měsíce září 2022 proběhl na půdě Ústavu stavební ekonomiky a řízení dvoudenní workshop k projektu Aktion „Life cycle cost modelling using 6D BIM in construction„. Společně se zástupci rakouského partnera z FH Joanneum byla diskutována problematika využití 6D BIM při stanovení nákladů životního cyklu staveb. Na realizovaný workshop naváže na začátku listopadu druhé setkání v rakouském Grazu.

 

Seminární témata vypisovaná v ak. roce 2022/2023

Vážení studenti, na níže uvedeném odkazu naleznete seminární témata vztahující se k diplomovým pracím, která budou obhajována v ak. roce 2023/2024. Prosím, vyberte si dané téma a zašlete email vedoucímu této práce. Termín pro přihlášení se k seminárnímu tématu je do 21. 10. 2022.

seminarni temata_22_23

Přílohy

SVOČ 2022 – odborná sekce Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb

Dne 27. dubna 2022 se uskutečnilo fakultní kolo SVOČ 2022. Ve studentské soutěži v odborné sekci Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb se utkalo 10 soutěžních prací.

Odborná porota ve složení doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D., Ing. Yvetta Diaz a Ing. Radek Dohnal, Ph.D. udělila 1. místo Barboře Helešicové za práci Analýza škod způsobených živelnou pohromou v obci, vedoucí práce Ing. Jana Nováková, 2. místo Tereze Pravcové za práci Rozpočtování vodovodů a kanalizací – vývoj cen prací a materiálů, vedoucí práce doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. a 3. místo Janu Žítkovi za práci Porovnání osazování železobetonových prefabrikátů z nákladního automobilu a ze skládky, vedoucí práce Ing. Boris Biely. Garantem odborné sekce byla Ing. Jana Nováková.

V mezinárodním kole SVOČ pořádaném STU Bratislava dne 19. května 2022 se následně Barbora Helešicová umístila se svou prací na 2. místě a Tereza Pravcová na 3. místě v odborné sekci Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb.

  

Studentská soutěž PROJECT MANAGEMENT CHAMPIONSHIP 2022

Project Management Championship je týmová soutěž, která prověřuje teoretické znalosti projektového řízení a jejich aplikaci na reálných případových studiích. Soutěž vyhlašuje společnost IPMA Young Crew Česká republika. V konkurenci 30 týmů z různých univerzit v České republice postoupily z kvalifikačního kola mezi 6 nejlepších 2 týmy studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia studijního programu Stavební inženýrství – management stavebnictví, jmenovitě Filip Doležal, Barbora Helešicová, Lukáš Hůlka, Viktor Mátl, Josef Ročeň, Kateřina Svobodová a Monika Škrabanová. Dne 23.dubna 2022 se konalo národní kolo Praze, kde se týmy podělily o skvělé 4. místo. Odbornými konzultanty byli Ing. Martin Nový, CSc. a Ing. Jana Nováková.