Přednáška na téma řízení výstavby kampusu MUNI

Dne 22. března 2023 se uskutečnila v rámci výuky předmětu Projektové řízení staveb 2 přednáška vedoucího Investičního odboru rektorátu VUT pana Ing. Petra Marvana na téma Projektové řízení staveb a Kampus MUNI. V rámci přednášky byla též diskutována následující témata: zákon o zadávání veřejných zakázek, veřejné zakázky na stavební práce, zadání „na výkaz výměr“ a zadání „na výkon a funkci“.

 

Online přednášky expertů ze zahraničí v zimním semestru 2022

V průběhu zimního semestru proběhla série online přednášek expertů ze zahraničí. Ivan Marović z University of Rijeka, Carles Serrat z UPC BarcelonaTECH, Agnieszka Leśniak, Krzysztof Zima a Michal Juszczyk z Cracow University of Technology a Mario Galić z Oniversity of Osijek seznámili studenty oboru E s řadou zajímavých témat týkajících se např. problematiky BIM, FIDIC smluv, multikriteriálního rozhodování či údržby budov. Přednášky obohatily výuku v řadě předmětů vyučovaných v českém i anglickém jazyce.

Vědecký workshop se zástupci FH Joanneum v rámci projektu Aktion

V průběhu měsíce září 2022 proběhl na půdě Ústavu stavební ekonomiky a řízení dvoudenní workshop k projektu Aktion „Life cycle cost modelling using 6D BIM in construction„. Společně se zástupci rakouského partnera z FH Joanneum byla diskutována problematika využití 6D BIM při stanovení nákladů životního cyklu staveb. Na realizovaný workshop naváže na začátku listopadu druhé setkání v rakouském Grazu.

 

SVOČ 2022 – odborná sekce Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb

Dne 27. dubna 2022 se uskutečnilo fakultní kolo SVOČ 2022. Ve studentské soutěži v odborné sekci Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb se utkalo 10 soutěžních prací.

Odborná porota ve složení doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D., Ing. Yvetta Diaz a Ing. Radek Dohnal, Ph.D. udělila 1. místo Barboře Helešicové za práci Analýza škod způsobených živelnou pohromou v obci, vedoucí práce Ing. Jana Nováková, 2. místo Tereze Pravcové za práci Rozpočtování vodovodů a kanalizací – vývoj cen prací a materiálů, vedoucí práce doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. a 3. místo Janu Žítkovi za práci Porovnání osazování železobetonových prefabrikátů z nákladního automobilu a ze skládky, vedoucí práce Ing. Boris Biely. Garantem odborné sekce byla Ing. Jana Nováková.

V mezinárodním kole SVOČ pořádaném STU Bratislava dne 19. května 2022 se následně Barbora Helešicová umístila se svou prací na 2. místě a Tereza Pravcová na 3. místě v odborné sekci Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb.

  

Studentská soutěž PROJECT MANAGEMENT CHAMPIONSHIP 2022

Project Management Championship je týmová soutěž, která prověřuje teoretické znalosti projektového řízení a jejich aplikaci na reálných případových studiích. Soutěž vyhlašuje společnost IPMA Young Crew Česká republika. V konkurenci 30 týmů z různých univerzit v České republice postoupily z kvalifikačního kola mezi 6 nejlepších 2 týmy studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia studijního programu Stavební inženýrství – management stavebnictví, jmenovitě Filip Doležal, Barbora Helešicová, Lukáš Hůlka, Viktor Mátl, Josef Ročeň, Kateřina Svobodová a Monika Škrabanová. Dne 23.dubna 2022 se konalo národní kolo Praze, kde se týmy podělily o skvělé 4. místo. Odbornými konzultanty byli Ing. Martin Nový, CSc. a Ing. Jana Nováková.

Přednáška Ing. Jiřího Knapa na téma: „Facility management – modrní nástroj správy budov“

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně si vás dovoluje pozvat na odbornou přednášku „Facility management – moderní nástroj správy budov

Přednáší: Ing. Jiří Knap, prezident IFMA CZ

středa, 13. dubna, 10:00 – 11:30

posluchárna R229, budova Rybkova 1

Pozvánka v pdf

Přílohy

Certifikáty Young Contract Managers Certificate na Ústavu stavební ekonomiky a řízení

V měsíci březnu 2022 se uskutečnil pod záštitou vedoucí Ústavu stavební ekonomiky a řízení doc. Ing. Jany Korytárové, Ph.D. v rámci předmětu Stavebně smluvní management (přednášející doc. Ing. JUDr. Zdeněk Dufek, Ph.D.) již tradiční cyklus 4 přednášek Young Contract Managers Certificate týkající se aplikace vzorů FIDIC ve výstavbě. Odborným garantem celého kurzu byl JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA, uznávaný odborník na stavební smluvní právo, soudní znalec a rozhodce, lektor Školy FIDIC. Jednotlivé přednášky zabezpečili Mgr. Anastázie Jegorová, projektová manažerka společnosti Contract Management, a.s., Ing. Ondřej Vaněček, ředitel společnosti Contract Management SK, s.r.o. a Tomáš Opelka, projektový manažer společnosti Contract Management SK, s.r.o.

20 studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia studijního programu Stavební inženýrství – management stavebnictví, kteří absolvovali celý cyklus, obdrží certifikáty Young Contract Managers Certificate, jimiž mohou v praxi osvědčit svoje vědomosti z oblasti stavebně smluvního managementu a projektového řízení staveb. Koordinační činnost zabezpečovala Ing. Jana Nováková.