Tři noví doktoři oboru Management stavebnictví

Blahopřejeme našim úspěšným absolventům doktorského studia, kteří na začátku ledna obhájili své disertační práce v oboru Management stavebnictví!

Ing. Petr Vařbuchta, Ph.D., Využití indexu developmentu pro hodnocení rozvojových ploch (školitel doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D.)

Ing. Vojtěch Biolek, Ph.D., Modelování technicko-ekonomických informací v průběhu životního cyklu stavby (školitel doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D.)

Ing. Petr Suchánek, Ph.D., Optimalizace výkonu a ocenění činnosti technického dozoru investora při realizaci dopravních staveb (školitel doc. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D.)

Online přednáška Assoc. Prof. Ivana Maroviće

V rámci výuky předmětu BVA012 (Řízení jakosti) proběhne dne 21.11.2023 v čase 16:00 – 17:40 online přednáška Assoc. Prof. Ivana Maroviće z partnerské University of Rijeka na téma „Decision support concept in managing construction investments“.

Přednáška proběhne v prostředí Teams, odkaz na připojení zde.

Těšíme se na vaši účast!

 

 

Předávání certifikátů Young Contract Managers Certificate na Ústavu stavební ekonomiky a řízení

Dne 21. září 2023 proběhlo na Ústavu stavební ekonomiky a řízení za účasti vedoucí ústavu prof. Ing. Jany Korytárové, Ph.D. a proděkana fakulty stavební doc. Ing. JUDr. Zdeňka Dufka, Ph.D. slavnostní předávání certifikátů Young Contract Managers Certificate týkajících se aplikace vzorů FIDIC ve výstavbě.

25 studentů 2. ročníku navazujícího magisterského studia studijního programu Stavební inženýrství – management stavebnictví, kteří v letním semestru úspěšně absolvovali celý cyklus přednášek, obdrželo certifikáty, jimiž mohou v praxi osvědčit svoje vědomosti z oblasti stavebně smluvního managementu a projektového řízení staveb. Odborným garantem celého kurzu byl JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA, uznávaný odborník na stavební smluvní právo, soudní znalec a rozhodce, lektor Školy FIDIC. Koordinační činnost zabezpečovala Ing. Jana Nováková.

3rd Polish – Czech – Slovak Meeting on Construction Management

Ve dnech 25.- 27. 5. 2023 se v polském městečku Muszyna uskutečnil „3rd Polish – Czech – Slovak Meeting on Construction Management“, kterého se účastnili akademičtí pracovníci z podobně odborně zaměřených ústavů několika vysokých škol, jmenovitě:

– Institute of Technology, Economics and Management in Construction, Faculty of Civil Engineering, Technical University of Kosice,

– Institute of Construction Economics and Management, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology,

– Department of Real Estate and Investment Process; Krakow University of Economics,

– Department of Building Engineering; Faculty of Civil Engineering; Wroclaw University of Science and Technology,

– Department of Construction Management, Faculty of Civil Engineering, Krakow University of Technology.

Za náš ústav se meetingu zúčastnili prof. Jana Korytárová, doc. Vít Hromádka, Ing. Gabriela Kocourková, Ing. Petr Trtílek, Ing. Eva Vítková, Ing. Miloslav Výskala.

Cílem setkání byla diskuse o vědecko-výzkumných tématech, projektové a publikační činnosti v oblasti managementu stavebnictví. Kromě řady pracovních jednání jsme se také účastnili exkurze do firmy FAKRO (výroba střešních oken) a sportovního klání, z něhož si tým EKR odnesl hlavní výhru „Cup of the head of the Department of Construction Management“ – vedoucí ústavu z Krakova, prof. Edyty Plebankievicz.

Běžecká štafeta ústavu nemá konkurenci

V rámci sportovního dne VUT se zástupci EKR přihlásili k běžeckému závodu štafet „Vuťácká míle“, tedy běhu na 1899 m (dle roku založení VUT). Jak jsme zjistili, naše štafeta nemá na VUT konkurenci, jelikož se žádná jiná do závodu nepřihlásila 🙂 . V rámci hesla „nás nezastavíte“ si naše štafeta trasu odběhla alespoň neoficiálně, a to s výsledným časem 6:27, čímž překonala své dosavadní tréninkové časy, a to i v docela silném protivětru. Tento kvalitní výkon je jistě slibnou nadějí do nadcházejícího podzimního klání, které snad již nebude zrušeno. Sportu zdar!

Cena Bohumila Puchýře – soutěž stavebních ekonomů 2023

Dne 10. května 2023 se na Ústavu stavební ekonomiky a řízení uskutečnila již tradiční oborová studentská soutěž Cena Bohumila Puchýře – soutěž stavebních ekonomů. Tématem letošního ročníku byla Studie ekonomické efektivnosti veřejného projektu.

V hodnotící porotě zasedli prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., vedoucí Ústavu stavební ekonomiky a řízení, Ing. Jan Růžička, CPI Property Group, prof. Ing. Karel Tuza, CSc., A PLUS, a.s. a Ing. Petr Vařbuchta, Imos Development. Soutěže se zúčastnily 4 týmy studentů 4. ročníku bakalářského studia studijního programu Stavební inženýrství, oboru Management stavebnictví. které prezentovaly své projekty a zodpověděly dotazy poroty. Jako nejlepší vyhodnotila odborná porota studii ekonomické efektivnosti projektu Středisko volného času Boskovice, kterou zpracovali studenti Gabriela Hrdá a Peter Červeňan.

Odbornými garanty soutěže byli prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. a doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. Organizaci zajistila Ing. Jana Nováková.

Project Management Championship 2023

Project Management Championship je studentská soutěž pořádaná společností IPMA Young Crew v oblasti aplikace projektového řízení na reálných případových studiích. V konkurenci 20 týmů z 8 různých univerzit z ČR postoupily 4 týmy studentů 1. ročníku NMg studia programu Stavební inženýrství – management stavebnictví do národního kola konaného 22. dubna 2023 v Praze v sídle společnosti Ernst & Young.

V celorepublikovém finále se umístily naše týmy následovně: 2. místo tým ve složení Marek Chřibek, Artur Bezverhnii, Kateřina Jelenová, 3. místo Klárka Kašparová, Dominika Menšíková, Yelizaveta Shvedova, Yuliya Avechkina a sdílené 4. místo Kateřina Honusová, Kateřina Gregovská, Tereza Piknová, Tereza Pravcová a Markéta Foltynová, Beata Rumanová, Lukáš Vlach, Nikola Felgrová. Odbornými garanty a konzultanty byli Ing. Barbora Helešicová, Ing. Jana Nováková, Ing. Martin Nový, CSc.

 

Studentská soutěž SVOČ v roce 2023

Dne 25. dubna 2023 se na Ústavu stavební ekonomiky a řízení uskutečnilo fakultní kolo SVOČ odborné sekce Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb. Na 1. místě se umístila Martina Elisová s prací Vývoj ceny nájemného ve vybrané lokalitě (vedoucí práce Ing. Eva Vítková, Ph.D.), na 2. místě Radka Juránková s prací Analýza potřeb generace Z ve vztahu k trhu práce ve stavebnictví (vedoucí práce Ing. Svatopluk Pelčák), na 3. místě Marek Kovařík s prací Alternativní návrh pro zdící systém vrchní stavby objektu sociálních služeb v Jihlavě (vedoucí práce doc. Ing. Radka Kantová, Ph.D.). V odborné porotě zasedli doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D., Ing. Yvetta Diaz, Ph.D., Ing. Jana Nováková, Ing. et Ing. Martin Tuscher, Ph.D. Garantem odborné sekce byla Ing. Jana Nováková.

V mezinárodním kole pořádaném ČVUT Praha dne 18. května 2023 se Martina Elisová umístila se svou prací na 2. místě v odborné sekci Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb.

 

Návštěva partnerské University of Osijek

Na konci března navštívili doc. Tomáš Hanák a Ing. Petr Trtílek partnerskou Faculty of Civil Engineering and Arhitecture na Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, se kterou byla v akademickém roce 2022/23 navázána spolupráce v rámci mobilitního programu CEEPUS. Tato severovýchodně položená chorvatská univerzita nabízí přijíždějícím studentům skvělé ubytování na nových kolejích a široké možnosti studia v angličtině, především při zpracovávání závěrečné vysokoškolské práce (bakalářská, diplomová, disertační).

V rámci návštěvy byly mimo jiné diskutovány možnosti vědecko-výzkumné spolupráce a chorvatským studentům byla představena možnost studia na VUT FAST.