Přednáška Ing. Jiřího Knapa na téma: „Facility management – modrní nástroj správy budov“

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně si vás dovoluje pozvat na odbornou přednášku „Facility management – moderní nástroj správy budov

Přednáší: Ing. Jiří Knap, prezident IFMA CZ

středa, 13. dubna, 10:00 – 11:30

posluchárna R229, budova Rybkova 1

Pozvánka v pdf

Přílohy

Certifikáty Young Contract Managers Certificate na Ústavu stavební ekonomiky a řízení

V měsíci březnu 2022 se uskutečnil pod záštitou vedoucí Ústavu stavební ekonomiky a řízení doc. Ing. Jany Korytárové, Ph.D. v rámci předmětu Stavebně smluvní management (přednášející doc. Ing. JUDr. Zdeněk Dufek, Ph.D.) již tradiční cyklus 4 přednášek Young Contract Managers Certificate týkající se aplikace vzorů FIDIC ve výstavbě. Odborným garantem celého kurzu byl JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA, uznávaný odborník na stavební smluvní právo, soudní znalec a rozhodce, lektor Školy FIDIC. Jednotlivé přednášky zabezpečili Mgr. Anastázie Jegorová, projektová manažerka společnosti Contract Management, a.s., Ing. Ondřej Vaněček, ředitel společnosti Contract Management SK, s.r.o. a Tomáš Opelka, projektový manažer společnosti Contract Management SK, s.r.o.

20 studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia studijního programu Stavební inženýrství – management stavebnictví, kteří absolvovali celý cyklus, obdrží certifikáty Young Contract Managers Certificate, jimiž mohou v praxi osvědčit svoje vědomosti z oblasti stavebně smluvního managementu a projektového řízení staveb. Koordinační činnost zabezpečovala Ing. Jana Nováková.

Cena Bohumila Puchýře – soutěž stavebních ekonomů

Dne 24. listopadu 2021 se na Ústavu stavební ekonomiky a řízení uskutečnila on-line formou v prostředí MS Teams pod záštitou vedoucí ústavu doc. Ing. Jany Korytárové, Ph.D. a garantky soutěže doc. Ing. Aleny Tiché, Ph.D. tradiční oborová soutěž Cena Bohumila Puchýře na téma Nabídka stavební firmy do obchodní soutěže.

V hodnotící porotě zasedli Ing. Pavel Kocanda, Ph.D., OHLA ŽS a.s., Ing. Jiří Kaláb, KALÁB – develop, s.r.o. a Ing. Jan Růžička, CPI Property Group. Soutěže se zúčastnilo 5 tříčlenných týmů studentů 2. ročníku navazujícího magisterského studia studijního programu Stavební inženýrství – management stavebnictví, které prezentovaly své projekty a zodpověděly dotazy poroty. Jako nejlepší vyhodnotila odborná porota nabídku týmu ve složení Bc. Marek Mišúth, Bc. Vojtěch Netuka a Bc. Alisher Berdibekov.

Odbornými garanty a organizátory soutěže byli Ing. Jana Nováková a Ing. Vojtěch Biolek.

Výsledky soutěže

 

Skupina

 

Soutěžní týmy

 

Pořadí

 

E

Mišúth Marek

Netuka Vojtěch

Berdibekov Alisher

 

1.

 

B

Bílá Adéla

Ilková Lucie

Šrámková Michaela

 

2.

 

K

Grossmannová Michaela

Kaniová Tereza

Kovář Jakub

 

3.

 

G

Langerová Tereza

Smejkalová Aneta

Horváth Martin

 

4.

 

H

Kadaníková Nela

Vávrová Zuzana

Ličman Jan

 

4.

 

 

Přílohy

Předávání certifikátů YCMC

Dne 23. září 2021 se za účasti doc. Ing. Jany Korytárové, Ph.D. a doc. JUDr. Ing. Zdeňka Dufka, Ph.D. uskutečnilo slavnostní předávání certifikátů Young Contract Managers Certificate studentům 2. ročníku navazujícího magisterského studia studijního programu Stavební inženýrství – management stavebnictví, kteří absolvovali cyklus přednášek JUDr. Lukáše Klee, Ph.D., LL.M., MBA v oblasti aplikace vzorů FIDIC.

Keynote přednáška na „International Conference on Water Management and its Surroundings – Theoretical and Practical Aspects“

Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. byla požádána organizátory International Conference on Water Management and its Surroundings – Theoretical and Practical Aspects, kterou pořádala ve dnech 20. – 21. 5. 2021 Universita Of Warmia Mazury in Olstyn o key note přednášku. Paní docentka představila výzkumné a pedagogické zaměření ústavu i garantovaný obor Management stavebnictví a přednesla přednášku na téma Economic Efficiency of Public Investment Projects.

Obhajoby disertačních prací

Dne 25. 5. 2021 obhájili dva doktorandi Ústavu stavební ekonomiky a řízení ING. JIŘINA TURKOVÁ a ING. ET ING. MARTIN TUSCHER své disertační práce v oboru Management stavebnictví a získali titul „doktor“, ve zkratce Ph.D.

GRATULUJEME!