IPMA RC a OTMC2019

Partnerská University of Zagreb pořádala v chorvatském hlavním městě Zahřebu 7th IPMA Research Conference a 14th International OTMC Conference. Náš ústav reprezentovali se dvěma publikovanými příspěvky ve sborníku doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D., Ing. Svatopluk Pelčák a Ing. Jiří Rouzek.

Diplomová témata

Diplomová témata vypisovaná pro ak. rok 2019/2020

Diplomová témata jsou určena pro studenty 1. ročníku navazujího magisterského studijního programu Stavební ínženýrství oboru Management stavebnictví, která budou obhajována v ak. roce 2019/2020.

diplomova temata

Konference PBE2018

Ústav stavební ekonomiky a řízení pořádá ve spolupráci s Riga Technical University tradiční mezinárodní vědeckou konferenci People, Buildings and Environment 2018. Letošní 13. ročník se uskuteční v Brně a příspěvky budou publikovány ve sborníku indexovaném v databázi SCOPUS.

Více informací naleznete na stránkách konference. Těšíme se na Vaši účast!

Czech-norwegian research programme

Ve dnech 19. a 20. 4. 2017 proběhlo na výzkumné instituci Stiftelsen SINTEF (Norsko, Trondheim) druhé jednání projektu MEPRO „Current Best Practices and Future Research Directions“ financovaného v rámci CZ09 – Czech-Norwegian Research Programme.