Fakultní kolo SVOČ – odborná sekce Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb

Dne 29. dubna 2021 se uskutečnilo on-line formou v prostředí MS Teams Fakultní kolo SVOČ 2021. Ve studentské soutěži v odborné sekci Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb se utkaly 3 soutěžní práce studentů oboru Management stavebnictví Jiřího Brhela, Barbory Helešicové a Michala Tejgi.

Odborná porota ve složení doc. Ing. Vít hromádka, Ph.D., Ing. Yvetta Diaz a Ing. Radek Dohnal, Ph.D. udělila 1. místo Michalovi Tejgi za práci Ekonomická efektivnost výstavby z kontejnerů, vedoucí práce doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Garantem odborné sekce byla Ing. Jana Nováková.

V Mezinárodním kole SVOČ pořádaném VŠB TU Ostrava dne 20. května 2021 se následně Michal Tejgi umístil se svou prací na 3. místě v odborné sekci Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb.

Certifikáty Young Contract Managers Certificate na Ústavu stavební ekonomiky a řízení

V měsíci únoru a dubnu 2021 proběhly pod záštitou vedoucí Ústavu stavební ekonomiky a řízení doc. Ing. Jany Korytárové, Ph.D. v rámci předmětu Stavebně smluvní management (přednášející doc. Ing. JUDr. Zdeněk Dufek, Ph.D.) on-line formou 4 přednášky z cyklu Young Contract Managers Certificate týkající se aplikace vzorů FIDIC ve výstavbě. Přednášejícími byli JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA, uznávaný odborník na stavební smluvní právo, soudní znalec a rozhodce, lektor Školy FIDIC, Ing. Ondřej Vaněček, ředitel společnosti Contract Management, SK a Tomáš Opelka, projektový manažer Contract Management, SK.

24 studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia studijního programu Stavební inženýrství – management stavebnictví, kteří absolvovali celý cyklus, obdrží certifikáty Young Contract Managers Certificate, jimiž mohou v praxi osvědčit svoje vědomosti z oblasti stavebně smluvního managementu a projektového řízení staveb. Koordinační činnost zabezpečovala Ing. Jana Nováková a Bc. Anděla Švecová.

Zahraniční experti ve výuce LS 2020/2021 na EKR

Na přelomu dubna a května 2021 vstoupili do přednášek předmětů Základy podnikové ekonomiky a Investování vyučovaných Ústavem stavební ekonomiky a řízení experti ze zahraničí. Agniezska Leśniak a Michal Juszczyk z Cracow University of Technology (Polsko) a Ivan Marović z University of Rijeka (Chorvatsko) prezentovali studentům studijního programu Stavební inženýrství a studijního programu Architektura a rozvoj sídel témata týkající se problematiky smluvních podmínek FIDIC, použití komplexní metody EVM pro sledování a řízení stavebního projektu a principů multikriteriálního hodnocení. Přednášky proběhly online formou v prostředí Teams a ZOOM a zúčastnilo se jich celkem více než 120 studentů.

 

Rozpočtování a kalkulace – vyzvaná meziuniverzitní přednáška

V rámci mezinárodní meziuniverzitní spolupráce se konala v úterý dne 13.4.2021 od 13:30 hodin vyzvaná přednáška na téma „Náklady. Druhy nákladů. Kalkulace nákladů.“ Přednáška byla koncipovaná pro studenty předmětu Rozpočtovanie a kalkulácie na inženýrském stupni ve studijním programu Technológia a manažment v stavebníctve na Stavební fakultě Technické univerzity v Košicích. Výzvu k přednášce vznesla Ing. Alena Tažiková, Ph.D. (Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve), přednášku vedla v on line v prostředí MEET doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. Přednáška byla velmi dobře přijata a nastínila možnosti další spolupráce pracovišť nejen v online prostředí. Forma vyzvaných přednášek je vítána na obou pracovištích.

Prosincové přednášky expertů ze zahraničí

V rámci rozvojového projektu, který podporuje zapojení zahraničních odborníků z akademické oblasti do vzdělávání na VUT, byly na Ústavu stavební ekonomiky a řízení v průběhu prosince 2020 realizovány přednášky kolegů z University of Rijeka a Cracow University of Technology na následující témata:

  • Basics of multi-criteria decision-making methods in civil engineering (Ivan Marović, University of Rijeka)
  • Project delivery methods (Krzysztof Zima, Cracow University of Technology)
  • Identification and prioritization of construction projects (Ivan Marović, University of Rijeka)
  • Earned Value method in construction projects (Michał Juszczyk, Cracow University of Technology)
  • Verification of the BIM model with the quantity take-off elements (Krzysztof Zima, Cracow University of Technology)
  • Agile Approach Basis in Project Management – Agile Principles and Methods (Diana Car-Pušić, University of Rijeka)
  • FIDIC contracts (Agnieszka Leśniak, Cracow University of Technology)

Další fotky budou doplněny po uskutečnění přednášek.

Cyklus přednášek Young Contract Managers Certificate 2019/2020

Dne 10. března 2020 se uskutečnila pod záštitou vedoucí ústavu doc. Ing. Jany Korytárové, Ph.D. závěrečná přednáška z cyklu Young Contract Managers Certificate týkající se aplikace vzorů FIDIC ve výstavbě. Přednášejícím byl pan JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA, uznávaný odborník na stavební smluvní právo, soudní znalec, lektor Školy FIDIC, rozhodce adjudikátor, tvořící mimo jiné také Zadávání, projektové řízení a smlouvy Koncepce BIM ČAS.

Studentům 1. ročníku navazujícího magisterského a doktorského studia studijního programu Stavební inženýrství v oboru Management stavebnictví, kteří absolvovali celý cyklus, byly předány doc. Ing. Janou Korytárovou, Ph.D. a JUDr. Lukášem Klee, Ph.D., LL.M., MBA,  certifikáty Young Contract Managers Certificate. Koordinační činnost zabezpečovala Ing. Jana Nováková a Bc. Anděla Švecová.

Workshop k soutěži „Kvantifikace ekonomických přínosů Baťova kanálu pro hospodářství regionu Jihomoravského a Zlínského kraje“

Dne 21. ledna 2020 byla studentská soutěž „Kvantifikace ekonomických přínosů Baťova kanálu pro hospodářství regionu Jihomoravského a Zlínského kraje“ ukončena prezentací výsledků na workhopu „Ekonomická role Baťova kanálu pro rozvoj regionu“, kterou pořádala společnost  Baťův kanál, o.p.s. ve Veselí nad Moravou. Studentům předal poděkování za jejich účast v soutěži Ing. Lubomír Fojtů, ředitel ŘVC ČR. Výstupy studentů vítězného týmu lze shlédnout v publikaci Biolek, V., Burešová, E., Domanský, V., Chromčáková, M., Kočíbová, M., Špačková, S., Tejgi, M. „Kvantifikace ekonomických přínosů Baťova kanálu pro hospodářství regionu Jihomoravského a Zlínského kraje“ Copyright © Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno a Ředitelství vodních cest ČR, Nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1.

Publikace ke stažení: Kvantifikace ekonomických přínosů Baťova kanálu pro hospodářství regionu Jihomoravského a Zlínského kraje